Eğer habis hastalık düşünülmüyorsa süperficial ( yüzeyel) parotidektomi yeterlidir. Bu ameliyatta kulak önünden başlayıp cilt kıvrımlarına uygun insizyon kulak memesi altına kıvrılararak “S” şeklinde uzatılır. Bezin fasyası ( kılıfı) bulunup disseksiyon derinleştirilerek önce yüz siniri bulunur ve ortaya konur. Sonrasında sinirin yüzeyindeki dokular sinirin dalları korunarak dissekte edilir ( çıkarılır). Sinir disseksiyonu esnasında “Sinir monitörü ” kullanmak sinire gelebilecek zararları önleme açısından oldukça avantajlıdır. Eğer operasyon esnasında yüz siniri derininde tümör de olduğu tesbit edilirse sinir lifleri kolayca askıya alınarak 15 dk gibi kısa bir ekstra zaman içerisinde derin lob çıkartmakta mümkündür. Fakat bu uygulamaya nadiren başvurmak zorunda kalıyoruz.

Bu ameliyatı 3,5 X Loop ve Medtronic NIM-3 sinir monitörüyle uyguluyorum. Uzman olduktan sonra toplam 50 nin üzerinde civarında parotidektomi ameliyatı uyguladım. Herhangi bir kalıcı yüz siniri yaralanmasıyla karşılaşmadım, birkaç hastada kısa sürede düzelen kısmi yüz felci ( operasyon esnasındaki ödeme bağlı) ve tükürük fistülü vakalarım oldu oldu, bunlar pansuman ve medikal tedaviyle tamamen düzeldi. Bu risklerin özellikle sinir monitörü ile oldukça güvenli olmasına rağmen bu ameliyatı uygulayacağım tüm hastalarıma özellikle yüz siniri felci ihtimalini mutlaka bildiriyorum.

Üstteki resimde BT tetkikinde sağ parotis tümörü görülmektedir.

Ok işaretiyle parotis tümörü görülmektedir.

Operasyon esnasında Fasiyal sinir ( yüz siniri) ok işaretiyle gösterilmiştir.

Medya’da Biz

Sorularınız mı var?

Video Konferans ile tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz