Sözlü Sunumlar

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

▸ E1. O.Develioglu, L.Kavak, C.Tepe, M.Karakaya, S.Celebi, S.Kazan, M.Kulekci, 25. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “25. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik Otit Vakalarımızın Retrospektif Analizi ve Kolesteatomlu Kulaklarda Nörosensorial İşitme Kaybı”, – pp., İzmir, Türkiye, Eylül 1999

▸ E2. H.D.Ipek, O.N.Develioglu, S.Celebi, M.Topak, M.Kulekci, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Hastalardaki Radyolojik Değişikliklerle Semptomatolojik Değişikliklerin Korelasyonu’”, 289 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

▸ E3. S.Celebi, E.Caglar, M.Topak, M.Akdag, M.Kulekci, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Oral Kavite Defektlerinin Onarımında Sternokleidomastoid Kas Deri Flebi Kullanımı”, 341 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

▸ E4. A.Is, R.Budun, H.D.Ipek, M.Topak, S.Celebi, M.Kulekci, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Dil Kökünde Minör Tükürük Bezi Kaynaklı Berrak Hücreli Karsinom”, 391 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

▸ E5. S.Celebi, E.Caglar, A.Is, M.Topak, 34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Rinoplastide Lateral Osteotomilerin Yapılış Zamanının Postoperatif Periorbital Ödem ve Ekimoza Etkisi”, 469 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012

▸ E6. M.Topak, H.D.Ipek, S.Celebi, O.N.Develioglu, B.Reis, M.Kulekci, 34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tükürük Bezinin Duktal Karsinomu”, 481 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012

▸ E7. B.Reis, E.Caglar, S.Celebi, O.N.Develioglu, M.Topak, M.Kulekci, 34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Dil Kökünde Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma”, 668 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012

▸ E8. E.Caglar, S.Celebi, O.N.Develioglu, M.Topak, 34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Larengeal Hemanjiyom”, 523 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012

▸ E9. U.Taskin, B.Altas, M.Erdil, S.Aydin, S.Celebi, T.Senturk, M.F.Oktay, 34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tonsillektomide Soğuk Diseksiyon ile Thermal Welding Yönteminin Aynı Hastada Morbidite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, 617 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012

▸ E10. S.Ulusoy, O.Kayiran, N.Ozbaba, S.Celebi, E.Caglar, F.Oghan, 35 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , “35 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Trakya Bölgesinde Maksillofasial Kırıkların Tedavisinde Değişen Strateji”, 233-233 pp., Antalya, Türkiye, Kasım, 2013

▸ E11. S.Celebi, E.Caglar, B.Yilmaz, M.Topak, N.O.Develioglu, A.Is, M.Kulekci, 35 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde, “35 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Rinoplasti Nazal Patensiyi Azaltır mı?”, 198-198 pp., Antalya, Türkiye, Kasım, 2013.

▸ E12. S. Yilmaz, Z. Gezginadam, T. Chatzi, H. Yasar, F. Altın, S. Celebi. ” 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde, “36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi”, bildiri kitapçığındaki ” Sternokleidomastoid Kas Kaynaklı Anjiosarkom”, 116-116pp, Antalya, Türkiye, Kasım 2014.

▸ E13. C.Paltura, A.V.Ozsan, G. Acar, F. Altın, S. Celebi, M.H. Ozkul. ” 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde, “36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi”, bildiri kitapçığındaki ” Maksiller Kemik Kisti: Olgu Sunumu”, 292-292 pp, Antalya, Türkiye, Kasım 2014.

▸ E14.  C.Paltura, A.V.Ozsan, F. Altın, S. Celebi, M.H. Ozkul., S. Yılmaz. ” 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde, “36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi”, bildiri kitapçığındaki ” Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu”, 295-292 pp, Antalya, Türkiye, Kasım 2014.

Medya’da Biz

Sorularınız mı var?

Video Konferans ile tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz