İşitme Cihazları

Ortamdaki sesi alıp yükselterek kulağa aktaran cihazlardır. Başlıca kulak seviyesinde kullanılanlar ve gövdeye bağlı olanlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kulak seviyesindeki cihazlar kemik yolu ile iletim sağlayan cihazlar ve hava yolu ile iletim sağlayan cihazlar olarak iki tip olup hava yolu cihazlar kulak arkası, kulak içi ya da kulak kanalı içi olarak üç farklı tipte kullanılmaktadır. Vücut tipi cihazlar genel olarak ses şiddetini daha fazla artırma özelliğine sahip olup ileri derecedeki işitme kayıplarında tercih edilmektedir.

Her iki kulağa ayni anda uygulanan cihazlara bi-aural işitme cihazları denir. Her iki kulakta cihaz kullanmanın tek kulakta kullanıma göre başlıca avantajları:

 • Sesin her iki kulakta ayni şiddette duyulduğu dengeli işitme sağlamaları
 • Sesin geliş yönünü algılamayı sağlamaları
 • Gürültülü ortamda sesi anlama oranını artırmaları
 • Sesin şiddetini daha fazla artırma kapasitesidir
 • İşitme kaybının tipi ve derecesi cihazdan görülen faydayı etkilemektedir. İşitme kaybı olan kişilerde işitme seviyesinde azalmanın yani sıra işitmeyi anlama kapasitesinde de azalma oluşur. İletim tipi kaybı olan hastalarda işitmeyi anlama yeteneği azalmaz ve bu grup hastalar cihazdan azami fayda görürler. Sinir tipi kaybı olan kişilerde anlama kapasitesi de azaldığı için sesler cihazla yükseltilerek duyurulsa bile işitileni anlamak her zaman mümkün olmayabilir.

İŞİTME CİHAZI KULLANMANIN ÖĞRENİLMESİ:

Kaybın derecesi, cihazın özellikleri ve kişisel faktörler cihaza adaptasyonun basarisini ve süresini etkilemekle beraber bir program çerçevesinde aşamalı olarak çalışmanın belirgin faydası olmaktadır. İşitme cihazını ilk kez kullanmaya başlayan kişilerin belli aşamalar halinde cihaz kullanmaya başlaması önerilmektedir. Bunlar;

 • Cihaz önce evde kullanılmaya başlanmalıdır: Cihaz ortamdaki her türlü sesi yükselttiği için konuşmaya yoğunlaşmak zaman almaktadır. Bu uygulama arka plan gürültülere alışmayı sağlar.
 • Cihaz sadece rahat hissedildiği sürece kullanılmalı, rahatsızlık hissedildiğinde çıkartılmalıdır. Kullanma süresi yavaş yavaş artırılmalıdır.
 • Alışana kadar cihazı birkaç gün sadece bir kişi ile konuşurken kullanmak adaptasyonu hızlandırır.
 • Tüm kelimeleri duymaya ve anlamaya çalışmamak gerekir.
 • Arka plan gürültülerin anlamayı etkilemesi normaldir. Gürültü ve konuşmayı birbirinden ayırt edebilmek zaman alacaktır. Sesin geldiği yönü anlamaya yönelik pratik yapılmalıdır. Gözler kapalı olarak dururken bir başkasının farklı yerlerden konuşmasını takip ederek bu çalışma yapılır.
 • Yüksek sese tolerans artırılmalıdır. Bu çalışma TV ya da radyo dinlerken sesi artırarak yapılır, rahatsız edici seviyeye gelince ses azaltılır, sonra tekrar artırılır, zamanla tolerans artar.
 • Farklı sesleri ayırt etmek için çalışma yapılmalıdır. Sadece tek harfi değişik kelimeler listesi hazırlayıp (masa-kasa, isim-ilim vb) birisinden bunları ikili gruplar halinde yavaşça okuması istenir. Bu sırada dudak hareketleri de takip edilerek dikkatle dinledikten sonra kelimeler tek tek okunurken ayırt edilmeye çalışılır.
 • Farklı sesleri ayırt etmek için çalışma yapılmalıdır. Sadece tek harfi değişik kelimeler listesi hazırlayıp (masa-kasa, isim-ilim vb) birisinden bunları ikili gruplar halinde yavaşça okuması istenir. Bu sırada dudak hareketleri de takip edilerek dikkatle dinledikten sonra kelimeler tek tek okunurken ayırt edilmeye çalışılır.
 • Halen cihazı sadece evde kullanırken yavaş yavaş ayni anda konuşulan kişilerin sayısı artırılmalıdır. Tüm görüşmeyi anlamak zordur. En çok konuşan kişi üzerinde yoğunlaşmak faydalı olur.
 • Cihazın kullanıldığı ortamları yavaş yavaş çeşitlendirmek gerekir. Market, sinema, topluluk içinde vb. giderek daha kalabalık ortamlar tercih edilebilir. Bu ortamlardan sakin ve az gürültülü olanlarından başlayarak tolerans zamanla artırılmalıdır.
 • Dudak okuma eğitimi alınmalıdır. Cihaz kullananlarda çok yardımcı bir destekleyici tekniktir
 • Telefonda cihaz kullanımının geliştirilmesi için bir başkasının telefon ile arayarak çalışılması

Medya’da Biz

Sorularınız mı var?

Video Konferans ile tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz